Midsummer Night´s Dream, 2013-2014

Midsummer Night´s Dream – Villa Roosa, 2014

Materials: Rescue blankets and a fan, Size: 5m x 13 m, Location: Villa Roosa attic, Orimattila, Finland

PIa Männikkö, Midsummer Night´s Dream 2014

Helsingin sanomat, exhibition review 23.7.2014: “Au­rin­ko osuu aal­toi­hin ja saa ne väl­keh­ti­mään. Ve­den ää­ni on rau­hoit­ta­va. Ran­ta­mai­se­man ää­rel­le voi­si nu­kah­taa. Vil­la Roo­san vin­til­le on yk­sin­ker­tai­sin ele­men­tein ra­ken­net­tu vai­kut­ta­va ins­tal­laa­tio. Pia Männikön teos Ke­sä­yön unel­ma koos­tuu pe­las­tus­pei­tois­ta ja tuu­let­ti­mes­ta. Kuun vir­kaa te­kee hä­mä­rän huo­neen pää­dys­sä ole­va ik­ku­na. Täl­lai­set teok­set ovat ke­sä­näyt­te­lyi­den suo­la. Tu­tuk­si käy­nyt ti­la pys­ty­tään pie­nil­lä teoil­la muut­ta­maan toi­sek­si.”

Midsummer Night´s Dream – OpenART 2013

Materials: Rescue blankets and fans, Size: 12 meters x 12 meters, Location: OpenART biennale 2013, Octagon room in Örebro County Museum, Sweden

Pia Männikkö: Midsummer Night´s Dream, 2013

Pia Männikkö: Midsummer Night´s Dream, 2013Pia Männikkö: Midsummer Night´s Dream, 2013Pia Männikkö: Midsummer Night´s Dream, 2013Pia Männikkö: Midsummer Night´s Dream, 2013Pia Männikkö: Midsummer Night´s Dream, 2013Pia Männikkö: Midsummer Night´s Dream, 2013Pia Männikkö: Midsummer Night´s Dream, 2013Pia Männikkö: Midsummer Night´s Dream, 2013

Advertisements